568000144 ან 0422278899
info@storno.ge
საქართველო / ბათუმი
ფარნავაზ მეფის ქ. 150
10:00 - 18:00
ორშაბათი - პარასკევი
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება

სტორნო.

15

წლიანი გამოცდილება
აუდიტორული მომსახურება
55
კომპანია
საბუღალტრო მომსახურება
155
კომპანია
ფინანსური მომსახურება
140
კომპანია
საკონსულტაციო მომსახურება
370
კომპანია
საბუღალტრო პროგრამების დანერგვა
75
კომპანიაში

კომპანია სტორნო  დაარსდა 2006 წლის მაისში, კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ მომსახურება შეიძლება წარმოდგენილი იყოს, როგორც კონსულტაციის ასევე პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის დამუშავების ან კიდევ აუდიტორული მომსახურების სახით.

 ფირმის დაარსების აუცილებლობა ნაკარნახევი იყო იმ დროისათვის საბუღალტრო სფეროში არსებული უამრავი გაურკვეველი ან ბუნდოვანი საკითხების არსებობით, რომელიც მნიშვნელოვან პრობლებს უქმნიდა მცირე და საშუალო ბიზნესით დაკავებულ პირებს, ასევე ამავე პერიოდისათვის მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენდა ახალი საგადასახადო კოდექსი რომელიც როგორც ჩვენს “კლიენტებში”, ასევე ჩვენს პროფესიულ გუნდში იწვევდა უამრავ შეკითხვას.

  საქმიანობის პირველივე ეტაპზე წავაწყდით ისეთ სირთულეებს, როგორიცა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, პიროვნებების რომლებიც შეძლებდენ მარტივი საბუღალტრო გატარებების შესრულებას ან გათვიცნობიერებული იქნებოდნენ საგადასახადო ანგარიშგებაში, დეკლარაციის წარდგენის ვადებში, სტატისტიკური ფორმების შედგენასა და მსგავს საკითხებში.

  ამ სირთულის გადასაჭრელად პარალელურად დავიწყეთ კადრების გადამზადება, რასაც შემდგომში მოყვა საბუღალტრო კურსების დაარსების იდეა. მოცემული იდეა, რომელიც წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა დღესდღეობით ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებადა იქცა. ამ მიზნით 2007 წლის ივნისის თვეში ორგანიზაციამ დააარსა საფინანსო სკოლა, რომელიც დღეს მსმენელს სთავაზობს საგადასახადო და საბუღალტრო საქმის შესწავლის ეფექტურ პროგრამას, უფრო ზუსტად სასწავლო პროგრამის ისეთ ორ ალტერნატივას, რომელიც, ერთის მხვრივ გათვლილია იმ მსმენელთათვის, რომლებსაც გააჩნიათ ეკონომიკური განათლება ან მოცემულ დარგში სამუშაო გამოცდილება და მეორეს მხვრივ მათვის, ვინც ეხლა ეცდება პროფესიული განათლების მიღებას. 
როგორც შემდგომში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, წარმატებული სტუდენტების დიდი უმრავლესობა დასაქმებული იქნენ იმ კომპანიებში, რომლებიც სარგებლობნენ ჩვენს მიერ შეთავაზებული საკონსულტაციო, საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურებებით, რასაც მივიჩნევთ ჩვენი სასწავლო ცენტრის განსაკუთრებულ პრივილეგიად.

 

გაქვთ შეკითხვა? ნებისმიერი საკითხზე