568000144 ან 0422278899
info@storno.ge
საქართველო / ბათუმი
ფარნავაზ მეფის ქ. 150
10:00 - 18:00
ორშაბათი - პარასკევი

✅ FMG არის საბუღალტრო აღრიცხვის თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფა, ფირმის როგორც ბუღალტრული ისე მასთან დაკავშირებულლი ყველა მოდულის აღრიცხვის ავტომატიზირებისათვის. იგი არ არის შეზღუდილი მხოლოდ ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში, მასში ერთდროულად არის შესაძლებელი როგორც წარმოების, ისე სასაწყობე აღრიცხვის წარმოება და პროექტორება.

✅ იხილეთ დეტალური ინფორმაცია FMG-ს შესახებ: 

FMG
პროგრამული დეტალები
საიმედოობა მუშაობისას მინიმუმამდეა დაყვანილი პროგრამის დაზიანება (არევა) მომხმარებლის ბრალეულობით. ეს მიიღწევა SQL-სერვერის მონაცემებთან წდომის ტრანზაქციული მოდელის გამოყენებით.
სისწრაფე მონაცემთა ბაზის ინფორმაციის შექმნისა და შევსების, ასევე შედეგების დამუშავების ჩაშენებული სისტემა, მომხმარებლის მოთხოვნებზე გარანტირებული და დროული პასუხების მიღების საშუალებას იძლევა.
მოქნილი სტრუქტურა  მომხმარებლის მიერ პროგრამის საჭირო ვარიანტის კონფიგურაციის - შექმნის, საჭიროების შემთხვევაში, დამოუკიდებლად ცვლილებისა და დამატების საშუალებას იძლევა
მასშტაბურობა პროგრამის ფუნქციები შეიძლება გაიზარდოს დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად. (ეს განსაკუთრებით მიშვნელოვანია პროგრამის თავდაპირველად გამოყენების შემთხვევაში.)
ფუნქციონალურობა  პროგრამაში ჩადებულია ფუნქციები, რომლებიც აუცილებელია წარმოების პროცესებისა და სასაწყობე აღრიცხვისათვის, ასევე გარეშე მწარმოებლების მიერ შექმინილი პროგრამებთან ინფორმაციის გაცვლისათვის.
ბაზის მონაცემებთან წვდომის დანაწილება  თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია დაინახოს მთლიანი მონაცემთა ბაზის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მის ფუნქციებს შეესაბამება. (მაგალითად, მოლარემ მხოლოდ სალაროსთან დაკავშირებული ანგარიშები და დოკუმენტები, შესაბამისი ბუღალტრული გატარებებით, ხოლო საწყობის თანამშრომელმა აკონტროლოს მხოლოდ საწყობში მიმდინარე მოძრაობა, საჭიროების შემთხვევაში მხოლოდ რაოდენობრივად, 
სხვადასხვა მოწყობილობებთან თავსებადობა შესაძლებელია პროგრამასთან სხვადასხვა პერიფერიული მოწყობილობების დაკავშირება (მიერთება).
თავსებადობა სხვა პროგრამებთან  პროგამას აქვს გარეშე პროგრამებთანინფორმაციის გაცვლის საშუალება (Excel)
RS.GE კავშირი შემოსავლების სამსახურის საიტთან. შესაძლებელია ზედნადებების ატვირთვა-ჩამოტვირთვა პორტალზე.
რაპორტინგი პროგრამას აქვს მრავალი ჩაშენებული რაპორტი, რომლის აწყობაც მომხმარებლის შეუძლია თავად, ფირმის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ასევე შესაძლებელია შეიქმნას დამატებითი გამომავალი ფორმები, პროგრამის შიდა პროგრამირების ენის გამოყენებით.
ორმაგი პლატფორმის გამოყენება  პროგრამის სერვერული ნაწილის მუშაობა შესაძლებელია როგორც ოპერაციული სისტემა Windows-ზე, ისე Linux-ზე.
პროგრამასთან მუშაობის შესწავლის სიმარტივე  მომხმარებლის მუშაობისთვის არ ესაჭიროება ხანგრძლივი მომზადება და პროგრამის განსაკუთრებილი თავისებურებების ცოდნა - საკმარისია მხოლოდ კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევების ქონა და საკუთარი ფუნქციის შესაბამისი გამოცდილება. პროგრამაში ჩადებულია კონტექსტური ცნობარი.
პროგამის ინტერფეისი პროგრამას აქვს მარტივად აღქმადი და გამოსაყენებადი ინტერფეისი, ამის მიუხედავად იგი მოიცავს დიდი რაოდენობით ფუნქციებს.
ოპერაციების ერთიანი ჟურნალი  პროგრამა შექმნილია ერთიანი ოპერაციების ჟურნალის კონცეფციით, რომელიც დამატებითი ჟურნალების გამოყენების გარეშე, მოიცავს ყველა საჭირო ინფორმაციას გამომავალი ფორმების ფორმირებისათვია. ამ კონცეფციის ფარგლებში ოპერაცია ამავდროლად არის პირელადი საანაგრიშო დოკუმენტიც. ჟურნალში ოპერაციები ხვდება პირველადი დოკუმენტების შევსებისას, ტიპიური ოპერაციებით, ასევე სპაცალიზირებილ დოკუმენტებთან მუშაობისას და უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლებელია ხელით გატარებაც.
კონსოლიდურებული აღრიცხვის წარმოება  თუ თქვენ გაქვთ რამდენიმე ორგანიზაცია ან ერთი ფირმაზე რამოდენიმე ინდ. მეწარმეზე მუშაობს, შესაძლებელია ერთიან მონაცემთა ბაზაში მოხდეს მათი კონსოლიდურებული აღრიცხვის წარმოება
დამკვეთზე მორგებული მოდული.  სხვა პროგრამებისთან უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ პროგრამა თავად ეწყობა თქვენი ორგანიზაციის აღრიცხვის თავისებურებებს და არა პირიქით, შედეგად თქვენ ხედავთ მხოლოდ იმ ფუნქციებს რომლებიც თქვენ გჭირდებათ და არაფერ ზედმეტს.
 

 

ფასები: 

☑ ლოკალური (სტანდარტი) 1100 ლარი
☑ ლოკალური (პროფესიონალი) 1300 ლარი
☑ ქსელური 5 მომხმარებელი 4000 ლარი
☑ ქსელური 10 მომხმარებელი 6000 ლარი
შენიშვნა ფასები არ შეიცავს დღგ-ს

 

☎ დაგვიკავშირდით   

✔ მობ: 579 33 32 22,  ✔ ტელ: 0422 27 88 99
✔ ელ-ფოსტა: oris@storno.ge

გაქვთ შეკითხვა? ნებისმიერი საკითხზე