568000144 ან 0422278899
info@storno.ge
საქართველო / ბათუმი
ფარნავაზ მეფის ქ. 150
10:00 - 18:00
ორშაბათი - პარასკევი

✅ FINA არის საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც სრულად და მარტივად ახდენს სრულ ელექტრონული  ავტომატიზაციას. საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამულ უზრუნველყოფა FINA-ზე მარტივად ეწყობა ნებისმიერი კომპანიის, ფირმის თუ საწარმოს საბუღალტრო საქმიანობა პროგრამულ პროგრამულ უზრუნველყოფას მრავალი წელია იყენებს როგორც მსხვილი, ისე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები.

✅ზოგად ნაწილში, საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა FINA-ს დადებითი მხარეა პროგრამის ფერადი ინტერფეისი და სიმარტივე.

✅ პროგრამას გააჩნია სადემონსტრაციო (დემო) ვერსია და არაჩვეულებრივი სალექციო კურსი რომელიც მოყვება სადემონსტრაციო ვერსიას.

✅ FINA-ს შექმნილია საქართველოში.

✅ იხილეთ ფასები

 

FINA
პროგრამული დეტალები
სავაჭრო ოპერაციების სრული მხარდაჭერა * საქონლის ოპერაციების სრული მხარდაჭერა
* სრული ინტეგრაცია RS.ge-თან
* მარაგების აღწერა
* საწვავის ჩამოწერა
* გაწეული მომსახურების აღრიცხვა
* ხარჯების გატარება
ფინანსური ოპერაციები * დებიტორებთან და კრედიტორებან ანგარიშსწორება
* ანგარიშვალდებული პირების ოპერაციები
* კონვერტაცია ბანკში და ჯიხურში
* საბიუჯეტო გადასახადი
* ბანკის მომსახურების გატარება
ძირითადი ფუნქციონალი * გაყიდვის და შესყიდვის ხელშეკრულებები
* მრავალი ვალუტის მხარდაჭერა
* ვალუტის კურსის ავტომატური კავშირი ეროვნულ ბანკთან
* პროექტების მხარდაჭერა
* მომსახურებების პაკეტური დარიცხვა
* ანალიზური კოდების პირდაპირი მეთოდით აღრიცხვა
* ყველა ბანკის ამონაწერის ჩატვირთვა
* ანგარიშფაქტურების ჩამოტვირთვა
დამატებითი ოპერაციები * ხელით გატარების შესრულება
* ანგარიშებზე ნაშთების დასმა
* გადაფასება
* დღგ-ს და ავანსების ავტომატური გადახურვა
* ჩაუთვლელი დღგ-ს კონტროლი
ხელფასები და დივიდენდები * ხელფასების დარიცხვა
* ხელფასების გადახდა
* დივიდენდების დარიცხვა და გადახდა
* ხელფასებში დამატებითი ველების მხარდაჭერა (დაზღვევა, კვება და ა.შ.)
* განაცემთა ინფორმაციის ავტომატური გამოთვლა და ფაილის ატვირთვა RS.ge-ზე
ძირითადი ფინანსური რეპორტების გენერაცია * ბრუნვითი უწყისი
* ბალანსი
* მოგება ზარალი
* ფულის მოძრაობა
ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა * ძირითადი საშუალებების შესყიდვა, ექპლუატაციაში გაშვება
* ძირითადი საშუალებების გაყიდვა და ჩამოწერა
* ცვეთის დარიცხვა
* ძირითადი საშუალებების აღწერა
* დამატებითი ხარჯების დარიცხვა
* ძირითადი საშუალებების გადაადგილება
* ძირითადი საშუალებების გაქირავება
წარმოება * მზა კალკულაციების შედგენა
* რამდენიმე ნედლეულიდან წარმოება
* ნაწილის დამატება
* ნაწილის გამოყოფა
* დაშლა
* რამდენიმე ნედლეულიდან რამოდენიმე მზა პროდუქციის დამზადება
* ზედნადები ხარჯების დარიცხვა წარმოებაზე
სესხების მართვა * მიღებული და გაცემული სესხების აღრიცხვა
* პროცენტის დარიცხვა
* სესხების დაფარვა
 

 

☎ დაგვიკავშირდით   

✔ მობ: 579 33 32 22,  ✔ ტელ: 0422 27 88 99
✔ ელ-ფოსტა: oris@storno.ge

გაქვთ შეკითხვა? ნებისმიერი საკითხზე